Naše služby

Statika

Naša firma sa zaoberá vyhotovením kompletnej projektovej dokumentácie pozemných a inžinierskych stavieb so zameraním na statiku. Ponúkame tiež vypracovanie odborných statických posudkov a konzultácie vrátane posúdenia existujúcich nosných konštrukcií.

 • Rodinné a bytové domy, administratívne budovy, priemyselné haly a sklady, rekreačné chaty
 • Projekt pre územné rozhodnutie (ÚR), Projekt pre stavebné povolenie (DSP), Projekt pre realizáciu stavby (DRS)
 • Predbežný návrh a konzultácia nosných konštrukcií
 • Výpočet vnúnorných síl a posúdenie nosných prvkov na medzný stav únosnosti (MSÚ) a medzný stav používateľnosti (MSP)
 • Návrh a posúdenie spojov (oceľové, drevené...)
 • Vyhotovenie výrobnej dokumentácie (výkresy tvaru, výkresy skladby, výkresy výstuže, dielenské výkresy...)

Stavebný dozor

Podľa stavebného zákona musí aj pri jednoduchých stavbách vedenie ich uskutočňovania vykonávať stavebný dozor. Ponúkame služby stavebného dozora pre kontrolu kvality práce na stavbe.

stavebné práce

Naša firma má takmer 30-ročné skúsenosti s realizáciou stavieb. Ponúkame vám nasledujúce služby:

 • zhotovenie hrubej stavby rodinných domov a jednoduchých stavieb
 • zhotovenie menších priemyselných hál a administratívnych budov
 • rekonštrukcie bytových domov a jadier
 • rekonštrukcie rodinných domov
 • zateplenie rodinných domov a bytových domov