KONTAKTNÉ ÚDAJE

   Prolog MKM spol. s.r.o.
      Lodná 10/3, 945 01 Komárno
      IČO: 31432131
      DIČ: 2020399216
      IČ DPH: SK2020399216

Statika, projektovanie
   +421 915 400 256
   info@prologmkm.sk

Stavebné práce, stavebný dozor
   +421 905 324 089
   prologmkm@prologmkm.sk